Projekti uuendused

Inglisekeelsed uuendused leitavad SIIT

6 – ARENDAGE OMA LAHENDUSEGA ÕPPIMISVÕIMALUSI
Pidage meeles, et teie meeskonna lahendus peaks teie valitud valdkonnas õppimiskogemust paremaks muutma (just seepärast on teie FLL Maailma klassi küsimus esitatud kujul: “Kuidas me saame muuta seda, kuidas keegi (teie meeskonna valitud teema kohta) õpib?”). Võistluste hindajad ootavad, et teie meeskond selgitaks või näitaks, kuidas teie lahendus muudab õppimiskogemust mingil viisil paremaks. Innovatiivne lahendus parandab juba olemasolevat – kasuta juba olemasolevaid asju uuel viisil või leiuta midagi täiesti uut.

5 – KÜSIMUS VS PROBLEEM HINDAMISLEHEL
Enamasti oleme palunud meeskondadel määratleda probleemi, seega projekti hindamislehel on probleemi määratlemise kategoorias küsitud “Uuritud probleemi selget määratlemist”. Käesoleval aastal oleme meeskondadel palunud määratleda hoopis FLL Maailma klassi küsimuse. Võite hindamislehel lihtsalt asendada sõna “Probleem” sõnaga “Küsimus”. Näiteks: “Uuritud küsimuse selge määratlemine”. Meeskonna Küsimust saate teha üksikasjalikumaks, lisades teavet oma valitud teema, sihitud õppijate või teiste seonduvate detailide osas.


4
– ÕPPIMINE IGAS VANUSES
Inimesed õpivad igas vanuses. Õppurid, keda te püüate oma FLL Maailma klassi küsimusega aidata, võivad olla vanuses, mille ise määrate. Kui teie teema jaoks on vanus oluline, siis näidake see oma FLL Maailma klassi küsimuses välja.


3
– TAGAVARAKLOTSID TAGURPIDI EHITAMISE JAOKS
Robotimängu platsi ülesseadmise juhend kirjeldab robotimängu jaoks kahte komplekti tagurpidi ehitamise (Reverse Engineering) klotse ning ütleb, et “ülejäänud on seotud FLL projektiga”. Need klotsid on Communicate it! missiooni jaoks! Tegevus on kirjeldatud Väljakutse lehel: https://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2014/10/FLL-TULEVIKU-KLASS-SUHTLEMINE.pdf . Vaata projekti täiendavate materjalide alla. See tegevus aitab õppimiskontseptsioonist mõelda lõbusamalt. Te võite seda kasutada meeskonnatöö ehitamisel – või lõbusaks puhkehetkeks.


2
– LOOMAD
FLL Maailma klassi küsimuse kirjutamiseks peab teie meeskond valima teema, mida INIMENE saab õppida. Loomad võivad olla abistavas rollis (loomad võivad mitmetel juhtudel aidata õppimisele kaasa), kuid esmane fookus peab olema sellel, kuidas inimene saaks õppida juurde uut teavet või oskuse. Kui teie meeskond tahab väga loomi kaasata, võite kaaluda teemasid õppimisest loomade kohta või kuidas inimene õpib loomi treenima.


1
– FLL MAAILMA KLASSI KÜSIMUSE SÕNASTAMINE
Te võite soovi korral oma FLL Maailma klassi küsimuse suunata kindlale sihtrühmale. Näiteks järgmised küsimused on kõik sobilikud:

  • Kuidas me saame paremaks teha seda, kuidas autistlik inimene õpib jalgpalli mängima?
  • Kuidas me saame paremaks teha seda, kuidas kuulmispuudega inimene õpib tummade keelt?
  • Kuidas me saame paremaks teha seda, kuidas neljanda klassi õpilane õpib matemaatika põhialuseid?