Projekt

FLL Tuleviku Klassiruumi Projekti raames Sinu meeskond:

• valib teema, mis neid huvitab ja mille kohta nad rohkem teada tahaksid.
• loob innovaatilise lahenduse, mis parendab õppimiskogemust.
• jagab oma lahendust teistega.

Kõik seletavad ja abistavad materjalid FLL projekti kohta on leitavad paremal menüüst võistlusjuhendist (lk 1 – 5) või
projekti abimaterjalidest!