ROBOTIMÄNGU UUENDUSED

UUENDUS 1 – “KÕIK” PROOVID
Muutus missiooni M15 sõnastus
Originaal: “Kõik 12 sõnnikuproovi on täielikult Treeningu ja Teadustöö alas”
Muudetud: “Kõik 7 sõnnikuproovi on täielikult Treeningu ja Teadustöö alas” 

UPDATE 1 – “ALL” SAMPLES
Wording Change for Mission M15
Original: “All twelve Manure Samples are completely in the Training And Research Area”
Changed to: “All seven Manure Samples are completely in the Training And Research Area”