Projekti ja robotimängu uuendused (Prügi Rännak)

1- Gaasid: “Prügi vs probleem”

Teie meeskond ei või valida oma projekti probleemiks gaasi. Näiteka auto heitgaasid ning väljahingatav süsinikdioksiid ei ole käsitletav “Prügi Rännak” probleemina. Samas võib äravisatav ese tekitada keskkonnale ohtlikke gaase. Näiteks võivad lagunevad toidujäätmed tekitada metaani. Kahjulik gaas võib olla probleem seniks kuni algprügi on lubatud esemete nimekirjas.

2- Vesi

Ükskõik milline vesi ei või olla Teie projekti probleemiks. Samas võib prügi põhjustada veega seotud probleeme, kui see satub vette. Näiteks võivad sigaretikonid sattuda vihmaveega kanalisatsiooni. Sigaretikonid on lubatud prügi probleem, kuna need on asjad, mida kasutame ning tahame seejärel ära visata. Probleem, kus Teie valitud prügi satub vette, on lubatud.

3- Avalikkusele suunatud kampaania

Me seame küll piiranguid valitavale probleemile, kuid ei piira lahendusi. Senikaua kuni Teie lahendus on valitud õigele probleemile, on kõik korrektne. Avalikkusele suunatud kampaaniad juba eksisteerivad, seega sellise lahenduse väljapakkumine ei anna Teile Innovatsiooni kategoorias kõrget hinnet. Kui valite olemasoleva lahenduse, püüdke seda kuidagi paremaks teha nii, et lõpptulemus oleks parem.

4- Kosmoseprügi

Kosmoseprügi võib olla probleemiks kuni see vastab tingimusele: Prügi Rännak probleemiks võib olla ese, mida oleme kasutanud ning tahame sellest lahti saada.