Robotimängu uuendused (Looduse raev)

28 – Takistusmissiooni erand

Karistuse saamise erand kehtib ka siis, kui robot on edukalt ületanud ka viimase takistuse ja viib mingeid asju näiteks punasesse alasse. Ka sellisel juhul võib roboti ilma karistust saamata ära võtta. Erand ei kehti siis, kui on selgelt näha, et robot allub kontrollile ja sõidab takistusrajast välja põhja poolt. St, et kui robot sõidab tahtlikult takistusalast välja, siis sellega takistusraja missioon lõppeb ja robotit puutudes järgneb ka karistus!

27 – Takistustest lõuna poolt

Robot saab punkte siis, kui takistuste missiooni juures ei puuduta ta skoorimisala põhjapoolsest joonest põhja pool olevat väljakumatti. Robot tohib kasutada takistustest lõuna poole jäävat väljakuala ja isegi lõunaseina. Seinaronijatele tuleb meelde tuletada, et väljaku seina/piirde kõrgused võivad võistluste erineda.

26 – Punases alas roboti peal või konteineris olevad varud

K: Kas punases alas, roboti peal või konteineris, olevad varud annavad punkte, isegi kui need ei puuduta matti?
V: Vaadake reeglit 31, 37 ja 38

Reegel 31: selleks, et aru saada, kas objekt on punkti saamisalas, siis kohtunik vaatab esmalt objekti ja siis matti. Kui objekt on natukenegi* üle punase ala joone, siis on see “SEES”. Siin pole oluline, kas objekt on roboti peal või konteineris. Kui roboti nina on üle ääre, siis robot on “SEES”, kui aga roboti peal olev objekt ei ole veel joonest natukenegi üle, siis see “SEES” ei ole! Sama kehtib konteineri kohta!
Reeglid 37 ja 38 ütlevad, et kui objekt peab olema “SEES”, siis pole oluline, kas objekt PUUDUTAB matti!

* Natukenegi sees olemine ei kehti takistuste missiooni juures!

25 – Punktid katkiste mudelite eest

Katkised mudelid annavad punkte siis, kui ollakse kindlad, et nende lõhkumine ei olnud tahtlik tegevus. Kakine mudel annab punkte ainult ühes kohas, st kui mudeli üks osa on ühes punktialas ja teine teises, siis mõlema punktiala eest saadavaid punkte ei liideta!

24 – Progressmissiooni osuti

Osutist olevad pildid on õiged. Mõlemad näitavad helerohelist. Punkte saab selle värvi eest, mille juures osuti viimati oli või mille juurde just oli jõudmas. Siin tuleb appi “kahtlusest kasu lõikamine” ja kui kindel pole, kas jõudis mingi värvini, siis saate punktid tolle värvi eest niikuinii.

23 – Evakuatsioonimärgi hoidja

Kas teised missioonimudelid ei tohi hoida evakuatsioonimärki püsti. Missioonimudelid ei ole strateegilised objektid ja piirang 2 väidab, et märki ei tohi püsti hoida ükski strateegiline objekt ja seega oleks nagu OK, aga piirang 1 ütleb, et märki peab püsti olema AINULT märgi liuguri hõõrdumisega vastu matti. Seega ei tohi mitte miski Evakuatsioonimärki püsti hoida, ka mitte missioonimudelid.

22 – Progressi mudel on astetatud ida-lääne suunas väljaku keskele

Reeglites on kirjas, et see mudel paikneb turniirilaua keskel. Keskel all mõeldakse siin ka ida-lääne suunda, st et mudel peab paiknema ka ida-lääne suunas keskel.

21 – Karistuspunktide lugemine (katuserusude järgi)

Kokku võib saada kuni 8 karistust. Karistuspunkte arvutatakse kokku järgmiselt: 1=10, 2=20, 3=30, 4=40, 5=53, 6=66, 7=79, 8=92.

20 – Tsunami lained ei kvalifitseeru vee alla

Väikesed veepudelid on ainukesed mudelid, mis kvalifitseeruvad vee alla. Tsunami lained ei kvalifitseeru!

19 – Katkised takistusemudelid

Ilmselgelt on takistuste mudelid suhteliselt haprad. Seega nende mudelite purunemist ei võeta kui missioonimudelite lõhkumist. Palun olge mõistvad, kui näete turniiril mõnda katkist mudelit või valesti kokkupandud mudelit ning öelge enne matši algust kohtunikule, et ta selle korda teeks.

18 – Tumesinises tsoonis olev vesi

Takistuste missiooni lahendades võib juhtuda, et robot haarab ka seal lähedal oleva veepudeli ja kui robot käega tagasi baasi tuua, siis Puutumiskaristuse järgi peaks last (antud hetkel vesi) minema kohtuniku kätte. Kuna aga selle missiooni puhul Puutumiskaristust ei kohandata, siis jääb ka roboti poolt üles korjatud vesi meeskonnale, ehk baasi.

17 – Oks peab olema madalamal kui elektriliinid

Siinkohal mõeldakse oksa all kogu oksa mudelit, sealhulgas, pruune, rohelisi, musti ja punaseid osi. Iga viimanegi kui oksa osa PEAB olema elektriliinist allpool.

16 – Vaadake uuendust nr 25

15 – Evakuatsioonimärgi hõõrdumine

Selgituseks: Evakuatsioonimärgi missioonikirjelduse juures öeldakse, et märki peab püsti hoidma ainult selle liuguri hõõrdumine matiga, siis tegelikult on siis mõeldud liuguri hõõrdumist ülejäänud mudeliga või väljakumatiga.

14 – Maandumisraja nööri lõpukinnitus

Lühema väljakupiirde puhul tuleb nööri lõpukinnitus lihtsalt teistpidi pöörata ja hammasratta hoidja teisele poole pöörata.

13 – Lennuki blokeerimine

Kui lennuk vabastatakse ja see ei puutu ühtegi asja peale maandumisraja, siis loetakse seda olukorda kui HELESINISESSE alasse jõudmist. Kui lennuk jõuab napilt HELESINISESSE alasse, siis kohtunik peab lennuki kiiremas korras HELESINISESSE alasse toimetama.
Kui robot puudutab maandumisel natuke kola, siis seda loetakse kui KOLLASESSE alasse jõudmist. Kui lennuk jõuab napilt KOLLASESSE alasse, siis kohtunik peab lennuki kiiremas korras KOLLASESSE alasse toimetama.
Kui lennuk takerdub suurde kolasse, siis see olukord jäetakse kohtuniku poolt puutumata ja lennuki eest saab punkte ainult juhul kui robot selle vastavasse alasse lükkab!
Suure kola all mõeldakse  kola, mis igal juhul oleks lennuki kinni peatanud ja see jääb kohtuniku otsustada, kas kola oli palju või vähe.

12 – Pudisev vesi

Jõe takistus missioonimudel on nõrgem kui alguses disainiti ja seega võib kergesti katki minna.  Turniiri korraldajatele on antud käsk antud mudel kinnitada lisatakjakinnitustega. Ärge kasutage lisa LEGO plaate, sest need võivad muuta missioonimudeli kõrgust. Julgustame ka meeskondi samamoodi seda missioonimudelit kinnitama.

11 – Takistuste ületamine

Leebe selgitus: Takistustest ülesõitmisel võib robotil mõni jupp/osa olla õhus üle põhjapoolse värvilise tsooni joone, aga väljakuga kokkupuutumine peab olema kogu takistusraja läbimisel värvilise tsooni põhjapoolsest joonest lõuna pool. Selle missiooni juures PEAB väljakuga kokkupuude  jääma noolega näidatud joonest lõuna poole, vaata joonist!

10 – Elektrikaablid omal kohal

Selleks, et oksamissiooni eest punkte saada peab oks olema elektriliinidest allpool JA elektriliinid PEAVAD olema oma algpositsioonil, algseadistuses. Väike müks on lubatud, aga kui kohtunik kaugelt vaatab elektriliine, siis need peavad paistma omal kohal.

9 – Neli mootorit

Lihtsalt selgituseks ilmselgelt ebaselgele reeglile. 4 mootorit on igaljuhul lubatud, sõna EV3 seal tähendas pigem seda, et EV3-el on kaasas neli mootorit.

8 – Inimesed koos veega

“Inimesed vähemalt ühe veega = 15 punkti iga eest” – See tähendab, et vee hulk pole oluline. Mida rohkem on inimesi vee juures, seda rohkem punkte saate. Näide: 1 inimene, 1 vesi = 15 punkti || 1 inimene, 2 vett = 15 punkti || 3 inimest, 1 vesi = 45 punkti jne.

7 – Puuduv informatsioon seoses lennuki torniga 

Lühema laua puhul on väljaku ehitamisjuhendis kirjas kuidas torni lühemaks teha. Samas on sealt puudu info, et ka varda, mis ühendab punase kangi lennuki lahtipäästmismehhanismiga,  peab tegema lühemaks. Selleks võtke varras keskelt lahti, liigutage seda kaks auku pikemaks ja pange uuesti kinni. uus seadistus nõuab ainult ühte musta tihvti, seega ärge püüdke mõlemat külge panna! Uus asetus on näha paremal oleval pildil.

 

6 – Pildid leheküljel 9

Saiapäts käib auto kasti, pildil on see olemas, aga tekstis seda ei mainita. ingliskeelses variandis oli lapse pildi alla kirjutatud naine ja naise pildi alla laps. Eestikeelses variandis on see parandatud!

5 – Kaamera kasutamine

Vabandust, reeglis 4e mainitud kaamerat ei tohi siiski kasutada. See jäi lõppversioonist kogemata välja võtmata.

4 – Turvalise ala pikendus

See uuendus käib turvalise ala kirjelduse juures oleva pildi kohta, ehk kui roboti külge on spetsiaalselt ehitatud pikendus, et robot oleks turvalises alas (PUNASES alas), siis sellisel juhul punkte ei anta!

3 – Maandumisraja konflikt

KOLLASESSE tsooni kogutud asjad ei mõjuta maandumisraja missiooni, st kui maandumisrada on kuni kollase jooneni puhas, siis saate vastavad punktid. Sama kehtib HELESINISES tsoonis olevate katuserusudega, ka need ei mõjuta maanudmisraha missiooni.

2 – Vaadake uuendust 13

Vaadake uuendust 13.

1 – Väljakupiirete kõrgus

FLL-i väljakupiiretele on ettenähtud kindel kõrgusvahemik.  Püüdke mõista, kuidas piirde kõrgus mõjutab lennukimissiooni ja progressimissiooni. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata kangidele, sest nende kõrgus võib turniiril teie harjutusväljaku omadest erineda. Disainige robot seda silmas pidades.