Lõuna-Eesti eelvoor

Ajatabel/Timetable

1.detsembril toimus Tartus Ahhaa keskuses FLL Lõuna-Eesti poolfinaal. Kohal oli kokku 25 võistkonda nii Eestist kui ka Lätist. Ühtlasi purustati selle aasta ametlik robotimängu tulemus- 391 punkti. Lõuna-Eesti eelvoorus anti välja 10 auhinda. Auhindade jagamisel järgiti põhimõtet, et iga võistkond saab maksimaalselt ühe auhinna.

Auhinnad jagunesid järgmiselt:

Meister I-koht: curiosityFTP

Meister II-koht: Elvakad

Projekt I-koht: HK Robot

Projekt II-koht: Valga

Põhiväärtused I-koht: Rakke Põhiväärtused II-koht: Meie FLL

Roboti disain I-koht: Minestormers

Roboti disain II-koht: Huvitera

Robotimäng I-koht: Robokunnid

Robotimäng II-koht: Valmiera Pargauja

Lisaks pääses Lõuna-Eesti eelvoorust 13 võistkonda edasi Eesti finaali, mis toimub järgmise aasta kevadel. Edasipääsejad selgusid sarnaselt Meistriauhindadele, mille jagamisel lähtutakse sellest, et võistkond osaleb ühtlaselt hästi kõigil FLL’i osadel. Seega oli oluline, et võistkond järgis FLL’i põhiväärtusi ja lisaks heale robotile oli võistkonnal ka hea projekt. 13 parimat meeskonda, kes panid rõhku kõigile FLL’i osadele ja pääsesid Eesti finaali olid:

curiosityFTP

Elvakad

HK Robot

Rakke

Minestormers

Valga

Meie Fll

Huvitera

Robokunnid

Roboclub

Trollis

Valmiera Pargauja

Al ūksnes Pa GALMS