Hooaja uuendused

Inglisekeelsed uuendused seisuga 13.11.2018 leiate siit

Robotimängu uuendused

U08 – KRAATRITE ÜLETAMINE #2 13 November 2018
“Ületamise mehhanismiks” nimetame midagi, mis ületab kraatri täielikult idast-lääne suunas. Ületamismehhanism on ainuke asi, mis peab täielikult üle minema. Kõik muud asjad, mis sellele kaasa aitavad (viskavad seda või transpordivad seda üle) EI pea kraatrit täielikult ületama.
Näited:
• Kui pall visatakse kraatrist üle, siis ainult see pall on ületamise mehhanism ja ainult see pall peab täieliult üle minema. Kuna pall ei ole roboti osa, siis robot EI PEA üle minema.
• Kui pall transporditakse üle kraatri ja lastakse siis lahti, siis ainult pall on ületamise mehhanism ja kuna pall lasti lahti, siis see ei ole roboti osa ja seega robot ei pea üle minema. (Vaadake D10 – Transportimine)
• Kui pall on roboti sisse ehitatud ja hiljem võetakse käsitsi roboti seest välja, siis pall on roboti osa ja seega KA robot peab kraatri ületama! (Vaadake D4 – Robot)
VÄRAV peab olema matši lõpuks maha surutud. Kuna ja kuidas seda tehakse pole oluline!
Selle missiooni jaoks peavad meeskonnad ja kohtunikud täpselt teadma definitsioone D10 ja D4!
Meeskonnad: Kui te pole kindlad, siis õppige see erinevus selgeks, sest muidu võib teie strateegia olla riskantne!
Kohtunikud: Kui te pole kindlad, siis õppige see erinevus selgeks või peate kasutama korduvalt GP3!

U07 – PAOKIIRUS 5 November 2018
Rakett peab jääma üles nii nagu näidatud joonisel! Nagu missiooniga M04, ainuke õige lahendus on see kõige loogilisem lahendus. Virutage löögiplaadile piisavalt tugevalt, et rakett lendaks üles ja jääks sinna! Kahjuks siinkohal on löögi ja ballistika osa natuke raketiteadus.

U06 – KRAATRITE ÜLETAMINE 5 November 2018
Igal aastal leidub matil missioone, mis annavad neile meeskondadele eelise, kes loevad reegleid väga hoolega ja mitu korda ning avastavad, et mida pole kirjas, see on lubatud! Seetõttu saavad nad mõne missiooni teha kergemalt kui teised ja saavad ikka vajalikud punktid. See missioon EI OLE üks nendest!
See missioon on selleks, et näha, kas suudate navigeerida üle künkliku maastiku. Selle missiooni jaoks peate tegema midagi, mis:
• stardib kraatrist ida poolt
• liigub üle kraatri ida-lääne suunas
• ja lõpetab täielikult väravatest lääne pool.
Pole vahet, kas see mehhanism lükatakse, visatakse, lastakse või mõnel muul viisil liigutatakse roboti poolt või muu mehhanismi poolt üle kraatri. Samas KÕIK, mis on ÜHENDATUD selle üle mineva mehhanismiga PEAB ka üle minema! Lõpetuseks, kui see mehhanism omab mingit raskust matile või kraatrile, siis kogu see raskus tuleb ka väravate vahelt läbi saada!

U05 – HAPRAD SATELLIIDID 5 November 2018
On arusaadav, et mõne meeskonna robot võib missiooni käigus lõhkuda mõne satelliidi ja turniiri vabatahtlikud võivad neid parandades mõne vea teha.
• Meeskonnad: Satelliitidel on kindlalt paigas selle põhiosad ja silmused, aga arvestage, et väiksemad detailid VÕIVAD olla erinevalt.
• Väljaku taastajad (kohtunikud): Palun ignoreerige ülalkirjutatut ja püüdke kahe matši vahel ikka mudelid (eelkõige satelliidid) oma algsesse konditsiooni viia! Vajadusel hoidke satelliidi pildid enda lähedal!
• Kohtunikud: R17 ei kehti Satelliidi mudelitele ja JP3 tuleks võtta Satelliidi missioonide juures natuke laiemalt.

U04 – PÄIKESEPANEELIDE LIIGUTAMINE 7 Oktoober 2018
Teie robot tohib maksimumskoori saamiseks liigutada kõiki päikesepaneele, isegi siis kui need ei ole nn “sinu” päikesepaneelid. R16 ei ole siinkohal probleemiks, sest:
• Mõlemal meeskonnal on samad võimalused ja ligipääs paneelide liigutamiseks.
• 22 võimalikku punkti on kirjeldatud missioonides kui mõlemad paneelid (mitmuses) on suunatud samale poole.
• Punktilugemise diagrammil on näidatud mõlemat paneeli, ehk siis mõlemaid võib puutuda.

U03 – METEOROIDI NULLIMINE 24 September 2018
Tuletame meelde, et tuginedes reeglile R10 ja missioonile M14, ei tohi meteoroidi väljaspool baasi käega puutuda ja seetõttu ka missiooni käega nullida (ehk siis käega Meteoridi oma kohale tagasi panna). Mõnes videos on seda nagu tehtud ja reegli GP5 järgi peab siiski käituma vastavalt väljakutse juhendis kirjutatule ja reeglitele!

U02 – MÕNED PINNASEPROOVID 20 August 2018
Pinnaseproove kasutatakse punktide saamiseks erinevates kohtades. Missioonide M03 jaM05 eest võib saada ka siis punkte, kui pinnaseproovi mudel pole täielikult tühi! See tähendab, et pinnaseproovide eest on võimalikud punktid: 0, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 34, 36

U01 – METEOROIDIPÜÜDJA KUJU 14 August 2018
Meteoroidipüüdja kuju ja ehitus, mis on kirjeldatud Missioonimudelite ehitusjuhendis on ÕIGE! Väljakutse juhendis on ühe pildi peal pisike erinevus. Ignoreerige seda!

Projekti uuendused

U04 – LUBATUD PROJEKTI PRESENTATSIOONID 2 November 2018
See uuendus on selleks, et anda meeskondadele teada, millised presentatsiooni võimalused on ametlikel üritustel lubatud. Me saame hästi aru, et teie projekt võib sisaldada erinevaid vedelikke ja muud ja tahate neid kasutada ka oma prototüübi juures. Kuna erinevad turńiiri paigad EI PRUUGI lubada territooriumile tundmatuid vedelikke jne, siis palun tehke oma prototüübist video ja näidake seda hindajatele video vahendusel. Ärge palun tooge prototüübi jaoks kaasa vett või muid vedelikke.

U03 – LAHENDAME “KOSMOSEPROBLEEME” MAA PEAL 11 September 2018
Orbiidile hooajal on probleemiks see, millega inimesed seisavad silmitsi pikaajalisel kosmoserännakul. Samas ei ole keelatud võtta probleemiks ja leida lahendus olukorrale kui inimene on pikalt reisilt Maale tagasi tulnud. Ka seal võib olla probleeme, mis vajavad lahendamist! Ärge unustage, et seejuures peate suutma demonstreerida, kuidas teie probleemi valik ja innovaatiline lahendus selle hooaja teemasse sobitub!

U02 – LAHENDAGE ESIMESENA OMA “KOSMOSEPROBLEEM” 01 August 2018
Eelmistel hooaegadel paluti meeskondadel leida probleem ja lahendus, mis aitaks kogu ühiskonda. Orbiidile hooajal on asi natukene teine ja võib öelda, et isegi kitsam. Käesoleval hooajal tuleb leida probleem, millega inimesed seisavad silmitsi pikaajalisel kosmosereisil meie Päikesesüsteemis. Probleem võib olla nii füüsiline kui ka sotsiaalne ja nii probleemi püstitus kui ka lahendus ei pea kõnetama kogu ühiskonda vaid aitama kaasa just kosmoses olevale inimesele! Hindajad on sellest uuendusest teadlikud  ja nad ei oota, et teie lahendus aitaks kõiki inimesi ka Maa peal! Samuti tuletame taaskord meelde, et projekti üheks kriteeriumiks on oma avastuste jagamine ja siinkohal on täiesti OK kui te ei jaga oma ideed/lahendust mõne kosmosetööstuses tegeleva eksperdiga. Teie riigis ei pruugigi sellist olla! Ärge unustage, et jagada võib ka teiste ekspertidega, kes oskaksid ehk väärt nõu anda!

U01 – ABI LEIDMINE 01 August 2018
Paljud meeskonnad on uurinud, et kust leida selle-aastase teema kohta materjale ja eksperte, kes teid projektiga aitaks. Me oleme teadlikud, et igas maailma riigis ei ole kosmosega tegelevaid professionaale ja eksperte ja siinkohal tuletame meelde, et Väljakutse juhendis on lehekülgedel 16 – 18 sektsioon “Küsi eksperdilt”, kus on kirjeldatud väga palju erinevaid ameteid ja eksperte, kes on käesoleva hooaja temaatikaga seotud. Need ei ole ainult kosmonaudid ja raketiteadlased! Ekspertideks võivad olla meditsiinitöötajad, füsioterapeudid, insenerid, psühholoogid, lennunduse inimesed jne! Kindlasti leiab oma ala eksperte ka kohalikest ülikoolidest!
Kindlasti soovitame uurida Projekti abimaterjale ja vaadata videoid. Samuti leiab Väljakutse juhendi leheküljelt 7 projektiga alustamiseks mõned näidisküsimused ja mõned näidisprobleemid leheküljelt 8.
Hindajad teavad, et selle hooaja teemaga on seotud väga paljud erinevad eksperdid ja see on täiesti OK kui te pole leidnud oma isiklikku kosmonauti!