Event Hub

Siia kogume kokku informatsiooni FIRST-i poolt loodud Event Hub keskkonna kasutamise kohta.

Konto registreerimine

Esimesena tuleb teil konto registreerida ja seda 72 tunni jooksul peale kutse saamist oma e-maili postkasti.

Konto seadistamine

Palun lugege läbi allpool kirjeldatud kasutustingimised ning vajutage „Nõustun ja jätkan“ nupule lehekülje all.

FIRST Event Hub kasutustingimused

Järgnevad kasutustingimused on seaduslikult ja õiguslikult sõlmitud, kas isiklikult sinu või organisatsiooni poolt („sina“) ning FIRST’i („organisatsioon“ või „meie“) vahel, mis on seotud sinu ligipääsetavuse ja kasutamisõiguse FIRST Event Hub kodulehele (kollektiivselt „Lehelekülg“). Käesolevaga annad nõusoleku, et Leheküljele sisenedes oled lugenud, aru saanud ning nõustunud nende kasutustingimustega.

Lisatingimused, tingimuste märkeruudud või dokumendid, mida võib aeg-ajalt Leheküljele postitada, on selgesõnaliselt viidatud. Jätame endale õiguse, kogu diskreetsuse juures, viia läbi muudatusi antud kasutustingimustes igal ajal ja olenemata põhjusest. Anname igast muudatusest teada, uuendades „Viimati uuendatud“ kasutustingimuste kuupäeva ning loobume õigusest saata eraldi spetsiaalseid teavitusi tehtavatest muudatustest. Sinu enda kohustus on aeg-ajalt üle vaadata kasutustingimuste uuendused, et olla kursis muudatustega. Kui tingimusi on uuendatud ning külastad antud Lehekülge uuesti, arvestame sellega, et oled uuendatud kasutustingimustega tutvunud ja oled nendega nõus.

FIRST Event Hub on ülemaailmne keskkond/programm. Hoolimata sellest, ei ole Leheküljel kuvatav informatsioon jagamiseks või kasutatav isiku, üksuse poolt ükskõik, mis riigis/piirkonnas, kus antud levitamine oleks seaduse või määrusega vastuolus või, mis nõuaksid meilt sellise piirkonnas või riigi piires mistahes registreerimisnõudeid. Seega, isikud, kes soovivad antud Leheküljele ligipääsu teisest asukohast, teevad seda oma initsiatiivil ning on ainuisikuliselt vastutavad seaduste järgimise eest, teades, kas ja kuivõrd kohalikud seadused on kohaldatavad.

Kõik alla 18-aastased kasutajad või neil, keda peetakse alaealisteks vastavalt kohalikele seadustele, on keelatud luua konto FIRST Event Hub kodulehel. Neil peab olema luba või nad peavad olema saanud täpsemad juhiseid oma vanematelt või seaduslikult eeskostjalt Lehekülje külastamiseks. 

VARA ÕIGUSED

„Nõustu ja jätka“


  • Olen hetkel FIRST’i programmis registreeritud meeskonna juhendaja, mentor või vabatahtlik ning mul on saadetud otsene teavitus FIRST’ilt või volitatud FIRST’i partnerilt.

  • Olen vähemalt 18-aastane ja olen lugenud ning nõustunud kasutustingimustega („Kasutustingimused“)

  • Olen lugenud ja nõustunud Privaatsussätetega („Privacy Policy“)

  • Kui ma laen üles või jagan antud leheküljele materjale, olen saanud etteulatuvalt lapsevanematelt kirjaliku nõusoleku laadida üles või jagada nende informatsiooni sellel leheküljel. Mõistan, et vastavalt kasutustingimustele, olen ma vastutav materjalide jagamise või üles laadimise eest ning olen teadlik kohaldatavatest seadustest.

  • Nõustun, et kui saan teada, et minu nõusolek või luba materjali  üleslaadimiseks on tühistatud, eemaldan viivitamatult kõik sellised dokumendid, sealhulgas, kuid mitte ainult, materjalid, pildid või videod, millega nõusoleku tagasivõtmine või luba on seotud.

  • Kui otsustan sellel Leheküljel sisu üles laadida või jagada, saan kõik vajalikud load kolmandatelt osapooltelt, kellel võib olla intellektuaalomand (sealhulgas autoriõigus) või muud õigused, mis tahes sisule, sealhulgas (kuid mitte ainult) materjalidele, piltidele, videotele, muusikale või muudele helisalvestistele, enne kui otsustan need üles laadida.

  • Nendeks kolmandateks osapoolteks on muu hulgas isik(ud), kes on loonud, võtnud või salvestanud sisu, sealhulgas (kuid mitte ainult), mis tahes minu üles laaditud materjali, pildi, video, muusika või muu helisalvestise.

  • Nõustun järgima
    FIRST’i Põhiväärtusi materjale üles laadides ning teiste inimestega antud Leheküljel suheldes.

Nõustu ja lõpeta