Väljakutse UUENDUSED

Uuendatud 7. detsember 2023


(7. detsember 2023)

UUENDUS 10 – LEGO® POWERED UP kasutamine: MUUDATUS PEATÜKIS ENNE MATŠI | VARUSTUS #3

Tunnistame, et LEGO® Powered Up elektrielementide kasutamine on varem reeglites ebaselge olnud, vabandame segaduse pärast, mida see võis põhjustada. Käesolevaga kinnitame, et edaspidi on nende mootorite kasutamine ametlikult lubatud. Pange tähele, et kontrollerite, mootorite ja andurite lubatud arvu piirang mis tahes konkreetse matši ajal (kirjeldatud peatükis Enne matši | varustus #3), kehtib endiselt.

 

(28. november 2023)

UUENDUS 09 – MATŠI AJAL: VÄLJASPOOL KODUALA #4 | KOMBINEERIMINE MISSIOONIMUDELIGA

Nagu on öeldud peatükis Matši ajal: Väljaspool koduala neljandas punktis, kui missioonimudel kombineeritakse millegagi (sealhulgas robotiga), peab kombinatsioon olema piisavalt lahtine või lihtne, et tehnik saaks soovi korral missioonimudeli ideaalses originaalseisundis koheselt vabastada. Ülejäänud hooaja jooksul tähendab sõna “koheselt”, kui seda tingimust saab täita ühe liigutusega. Kui meeskond ei suuda seda kohtunikule demonstreerida, siis selliselt saadud punkte ei arvestata.

 

(19. oktoober 2023)

UUENDUS 08 – MISSIOON 05: LIITREAALSUSE KUJU SELGITUS

Meeskonnad, kes proovivad läbida missiooni 5, peavad olema valmis liitreaalsuse kuju missioonimudeli oranži hoova pööramiseks kogu ulatuses.

 

(26. september 2023)

UUENDUS 07 – EKSPERTIDE ALGUS- JA LÕPP-PUNKTI SELGITAMINE

Järgmine pilt on loodud juhendina, et kuvada erinevate MASTERPIECESM ekspertide algus- ja lõpp-punktid (Muuseumi kuraator Anna võib alguses olla ükskõik kummas kodualas):

 

UUENDUS 06 – MISSIOON 04: LEGO® KUNSTITEOSE SELGITUS

Meeskonnad, kes proovivad lahendada missiooni 04 peavad mängueelse kontrolli käigus näitama oma kunstiteost kohtunikule.

 

UUENDUS 05 – MATŠI AJAL: VÄLJASPOOL KODUALA SELGITUS

Juhul kui robot katkestatakse täielikult väljaspool koduala, võivad tehnikud anda roboti väljaku ühelt poolelt teisele. Meeskond kaotab täpsusketta. See on reegli “Matši ajal: Kodualas 3” erand.

 

(22. august 2023)

UUENDUS 04 – VEEREVA KAAMERA RÖÖBASTE KONSTRUKTSIOON

Kõik missioonimudelid tuleb ehitada vastavalt LEGO® ehitusjuhistele, olenemata Robotimängu reegliteraamatus leiduvatest fotodest. Pöörake suurt tähelepanu aladele, millel on ring ümber, kui mudel on õigesti ehitatud, peaks rööpa ots vastama alloleval pildil kujutatule:

 

UUENDUS 03 – KAAMERA SIHTKOHT 

“Kaamera sihtkoht” on näha alloleval pildil:

Kaamera sihtkoht

 

(1. august 2023)

UUENDUS 02 – PUNKTILEHE UUENDUS – MISSIOON 14

Robotimängu reegliteraamatu lehekülgedel 30/31 leiduval punktilehel on missiooni 14 väärtused valed ega vasta missiooni kirjelduses leiduvatele väärtustele. Punktitabeli teine lause sõnastatakse järgmiselt:

Kui sihtkohas on vähemalt üks vaatajaskonna liige: 5 IGA SIHTKOHT

 

UUENDUS 01 – PUNKTILEHE UUENDUS – MISSIOON 13

Robotimängu reegliteraamatu lehekülgedel 30/31 leiduval punktilehel on kirjas järgmine missioonipiirang:

Punktide saamiseks ei tohi meeskonna varustus mängu lõpus masinat puudutada.

Seda piirangut missiooni kirjelduses ei ole ja seega tuleks seda ignoreerida. Ümbersõnastatult, meeskonna varustus VÕIB matši lõpus puudutada käsitöö masinat.