Väljakutse uuendused

CARGO CONNECT

Väljakutse uuendused

Uuendatud 21. oktoobril 2021

UUENDUS 11 – M10 SORTEERIMISKESKUSE MISSIOONI SEADISTUSE HÄÄLESTUS. Tagamaks järjepidevus ja sobivus kõikide turniiritüüpidele rakenduvad järgnevad seadistusjuhised kõikidele tiimidele. Iga tiimi matšid peavad sisaldama erinevaid M10 väljaku seadistuse konfiguratsioone (on olemas kokku 6 erinevat konfiguratsiooni). Tiim võib valida konfiguratsiooni, mis neile sobib enne matši, kuid iga matši konfiguratsioon peab olema erinev (valitud konfiguratsioon ühe matši jaoks ei tohi olla kasutatud teises matšis)

30 september 2021

UUENDUS 10 – ÕHUST ALLA LASTUD MISSIOONI TÄPSUSTUS. Kui te olete ainuke Tiim matšil, siis võite te alustada paigutades toidupaki täielikult kodualasse. Kui ükskõik missuguses punktis matši ajal teie robot mõjutab Õhust Alla Lastud mudelit, siis teenite te automaatselt 20 punkti „Kui toidupakk on helikopteri küljest eraldatud“ eest ja 10 punkti „Kui mõlemad meeskonnad on oma väljaku helikopterilt toidupaki eraldanud“ eest.

UUENDUS 09 – KAUBALENNUKI MISSIOONI TÄPSUSTAMINE. Aja möödudes võib kaubalennuki uks olla mõjutatud mehhaanilisest väsimusest ja iseeneseslikult alla vajuda. Mudeli viga tõlgendatakse tiimi kasuks (R25 – Kahtlusest kasu saamine)

UUENDUS 08 – TOIDUPAKI UUENDUS. Te ei tohi eraldada toidupakki helikopterist käsitsi.

17. august 2021

UUENDUS 07 – M11 KOJUKANNE TÄPSUSTUS. Järgnevad näidatud pildid on lisanäideteks, kuidas toidupakk saab asetseda ukselävel osaliselt või täielikult.

UUENDUS 06 – R19 LASTI KAOTAMINE REEGLI UUENDUS. Sõnastus R19 LASTI KAOTAMINE kohta on muudetud ja pakub tiimidele rohkem võimalusi, kui eelnev last asetseb osaliselt kodualas. Uus sõnastus on:

R19 LASTI KAOTAMINE
                TÄIELIKULT KODUALAST VÄJAS. Kui last on kukkunud (kaotatud) või jäetud väljaspoole koduala, tuleb oodata senikaua, kuniks see on täielikult liikumatu. Kui endine last on väljaspool koduala, jääb see sinna seniks, kuni robot seda mõjutab.

OSALISELT KODUALAS. Tiimid võivad eemaldada endise lasti käsitsi, kui see asub osaliselt kodualas ükskõik missugusel ajal. Kui eemaldatud objekt oli missioonimudel, tuleb see anda matši tarbeks meeldetuletusena kohtuniku kätte. Kui objekt oli varustus, tuleb see asetada kodualasse ja tiim kaotab ühe täpsusketta.

UUENDUS 05 – M08 ÕHUST ALLA LASTUD MISSIOONI TÄPSUSTUS. Kui mõlemad tiimid on eraldanud toidupaki nende väljakul asuva helikopteri küljest, teenivad mõlemad tiimid 10 punkti. Need punktid on lisapunktid kõikidele teistele punktidele, mis selle missiooniga on teenitud.Uus sõnastus M03 loendi kolmanda punkti kohta on:

Kui mõlemad tiimid on eraldanud nende toidupaki nende väljakul olevast helikpoterist: lisatakse 10 punkti.

UUENDUS 04 – R15 KATKESTAMINE REEGLI TÄPSUSTAMINE. Reegli loendi esimese punkti peab viitama reeglitele R16 ja R18, mitte R19.

UUENDUS 03 – HINGEDEGA KONTEINERI SISU DETAILID. Väljakutse komplekti detailide kotis number 3 on kaks komplekti detaile hingedega konteineri jaoks. Robotimängus kasutatakse ainult ühte komplekte. Teine komplekt on lisaks ja seda saab kasutada asendusteks. Allolev pilt näitab hingedega konteinerit ja kahte identset detailide komplekti.

UUENDUS 02 – R01 VARUSTUS SPIKE™ ESSENTIAL. Tiimid tohivad kasutada võistlustel SPIKE™ Essential komplektis olevaid mootoreid ja andureid.

UUENDUS 01 – MITTEILMUMINE Sõbralik Professionaalsus® – kui tiimid ei osale ametlikul robotimängu matšil JA ei anna kohtunikule või võistluse korraldajale teada põhjustest saavutavad nad vaikimisi Sõbraliku Professionaalsuse® punkti 0 iga mitteilmunud matši kohta. „Mitteilmumine“ mõjutab robotimängus teisi tiime ja me eeldame, et FIRST LEGO League tiimid demonstreerivad oma Põhiväärtuseid ja elementaarset viisakust sellistes olukordades. Võistluskorraldaja teavitamine enne või vahetult peale matši loetakse piisavaks, et saavutada Sõbraliku Professionaalsuse® punkte TÄIDETUD (3 punkti).

Võistlustel, kus on rohkem, kui kolm ametlikku robotimängu matši moodustavad kohtuniku poolt antud Sõbraliku Proffessionaalsuse® punktid kuni 1/3 ulatuses tiimi Põhiväärtuste skoorist.